„200 lat Świnoujścia jako miasta uzdrowiskowego” Nowa wystawa.

Pierwszy oficjalny sezon kąpieliskowy w Świnoujściu przypadł na 1824 rok. Datę tę uznaje się za początek funkcjonowania Świnoujścia jak miasta uzdrowiskowego. Z  okazji tej 200-letniej rocznicy przygotowaliśmy fotograficzną wystawę czasową. Na ekspozycji prezentowane są zdjęcia ukazujące nie tylko Read more

czytaj wicej

Herb i widoki Świnoujścia na ceramice

Na wystawie prezentowana jest ceramika związana ze Świnoujściem. Wśród zgromadzonych eksponatów znalazły się m.in. kieliszki do jajek, talerzyki i filiżanki z herbem miasta, kufle i półmiski z przedwojennymi widokami Świnoujścia a także elementy zastawy Read more

czytaj wicej

Fauna mórz i oceanów

Prezentowana ekspozycja przyrodnicza składa się z trzech części obrazujących różnorodność gatunków zwierząt zamieszkujących wody trzech stref klimatycznych. Pierwsza ukazuje przedstawicieli fauny morskiej klimatu umiarkowanego, tzn. zwierzęta żyjące w wodach Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i zatoki Pomorskiej. Druga część to Read more

czytaj wicej

Świat żywej rafy koralowej

W kilku akwariach można oglądać okazy żyjące u wybrzeży Australii, Sri Lanki, Hawajów, Malezji oraz innych zakątków świata. Oprócz korali oraz ukwiałów można tu podziwiać m.in.: pokolce, rogatnice, mureny, najeżki, rozgwiazdy, wężowidła, ślimaki.

czytaj wicej

Złoto Bałtyku – wystawa bursztynu

Na wystawie prezentujemy bursztyn w postaci bryłek, sopli i kropli. Zobaczyć można bursztyn oszlifowany i nieoszlifowany oraz bursztynowe inkluzje. Pokazujemy także przykłady zastosowań sukcynitu w jubilerstwie oraz w wyrobach sztuki dekoracyjnej.

czytaj wicej
Skip to content