Złoto Bałtyku – wystawa bursztynu

Na wystawie prezentujemy bursztyn w postaci bryłek, sopli i kropli. Zobaczyć można bursztyn oszlifowany i nieoszlifowany oraz bursztynowe inkluzje. Pokazujemy także przykłady zastosowań sukcynitu w jubilerstwie oraz w wyrobach sztuki dekoracyjnej.

Skip to content