Fauna mórz i oceanów

Prezentowana ekspozycja przyrodnicza składa się z trzech części obrazujących różnorodność gatunków zwierząt zamieszkujących wody trzech stref klimatycznych. Pierwsza ukazuje przedstawicieli fauny morskiej klimatu umiarkowanego, tzn. zwierzęta żyjące w wodach Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i zatoki Pomorskiej. Druga część to przedstawiciele fauny na Antarktyce, trzecia natomiast to okazy fauny mórz tropikalnych.

Uzupełnieniem wystawy przyrodniczej są akwaria, w których obejrzeć można m.in. imponujących rozmiarów piranię. Kasia należy do ryb słodkowodnych, największych z rodziny piraniowatych – paku czarnopłetwego. Ma 38 lat, ponad 70 cm długości i waży ponad 10 kg. Jak przystało na „gwiazdę” niejednokrotnie występowała już na szklanym ekranie. Mówiono o niej także w radiu, pisano w gazetach.
Skip to content